Familiesammenføring med din ægtefælle er nu gebyrbelagt
Pressemeddelelser

Familiesammenføring med din ægtefælle er nu gebyrbelagt

Det er muligt for en udlænding at få opholdstilladelse i Danmark, hvis vedkommende har en ægtefælle eller en fast samlever i Danmark samt opfylder reglerne om ægtefællesammenføring. En række krav skal være opfyldt før, det kan lade sig gøre at få ægtefællesammenføring. Herunder er der både fælleskrav til begge ægtefæller og dertil nogle specifikke krav til hver af de to ægtefæller. I følgende tekst tages der udgangspunkt i fælleskravene til begge ægtefæller dvs. alderskravet samt tilknytningskravet.

Første marts 2016 blev et gebyr indført, således det nu koster 6.000 kroner at ansøge om en familiesammenføring. Det er penge, du betaler, uanset om du får familiesammenføringen i sidste ende eller ej.

Alderskravet, som kaldes 24-års-kravet, er en regel, der skal forhindre ægtefællesammenføring, hvis en af ægtefællerne er under 24 år. Det vil sige den herboende ægtefælle og den udenlandske ægtefælle skal mindst være 24 år. Ansøgningen om ægtefællesammenføring kan dog indgives på det tidspunkt, hvor den yngste af ægtefællerne er mindst 23,5 år. Formålet med loven er at hindre tvangsægteskaber og proforma-ægteskaber samt mindske antallet af ægtefællesammenføring. Tvangsægteskaber er et arrangeret ægteskab, hvor den ene eller begge parter tvinges til ægteskab af forældre, mens proforma-ægteskaber er et ægteskab, der indgås for et syns skyld eller for at opnå visse samfundsmæssige goder. For eksempel at giftemålet resulterer i at udlændingen kan være i stand til at indvandre til landet. Politikerne frygtede, at et stort antal personer med anden etnisk baggrund end dansk mod deres vilje blev gift med personer fra deres oprindelsesland, hvor formålet var at opnå dansk statsborgerskab. Dertil var ambitionen at udstede flere opholdstilladelser til folk, der søger arbejde, samt færre opholdstilladelser til personer, der søger asyl eller almindelig ægtefællesammenføring. Efter at loven kom til er antallet af ægtefællesammenføringer faldet fra ca. 10.000 årligt i 2002 til ca. 4000 årligt i 2008, dertil er den gennemsnitlige giftealder for personer med anden etnisk baggrund steget. Men 24-års-kravet kan dog fragives, hvis ganske særlige grunde taler imod, at kravet stilles. Dette kunne for eksempel være, hvis den herboende ægtefælle:

  • Er flygtning.
  • Har hjemmeboende mindreårige børn.
  • Er alvorligt syg.

Udover 24-års-kravet skal tilknytningskravet opfyldes, medmindre den herboende ægtefælle har haft dansk statsborgerskab i over 26 år. Det samme gælder, hvis den herboende ægtefælle er født og opvokset i Danmark eller kommet hertil som mindre barn og har opholdt sig lovligt i Danmark i over 26 år. Hvis tilknytningskravet stilles, skal ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark være større end deres samlede tilknytning til et andet land. Til at afgøre om tilknytningskravet er opfyldt, lægger Udlændingestyrelsen blandt andet vægt på:

  • Hvor lang tid den herboende og ansøger har boet eller opholdt sig i Danmark.
  • Om en af ægtefællerne eller begge har tilknytning til andre personer i Danmark.
  • Tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark.
  • Hvilke danske sprogfærdigheder, parterne har.

For den herboende ægtefælle stilles der normalt krav om, at vedkommende har haft fast ophold i Danmark i minimum 12 år samt har gjort en indsats for at blive integreret i det danske samfund.

For den udenlandske ægtefælle stilles der normalt krav om, at vedkommende har besøgt Danmark mindst en gang tidligere.

Virksomhed:

Nem Familiesammenføring

Finsensvej 6B

2000 Frederiksberg

ss@vejentil.dk

Please follow and like us: