Pressemeddelelser

Gør-det-selv-produkter inden for jura vinder frem

Hvorfor betale en advokat for at udfylde nogle skabeloner, du selv kunne have håndteret?

Det synes at være tankengangen hos flere og flere danskere.

I takt med den teknologiske udvikling, vælger flere advokater at digitalisere deres arbejde. Det er sket inden for forskellige områder som familie- og arveret med testamenter og ægtepagter, selskabsret med stiftelsesdokumenter til selskaber - og senest ansættelsesret i forbindelse med opsigelse af medarbejdere.

Det sidste produkt er skabt af advokat Lise Moth, der også er forfatter til Personalejurabogen.

Med Opsigelsesguiden har du som arbejdsgiver mulighed for selv at håndtere både opsigelse og bortvisning af medarbejdere ved hjælp af en grundig guide og flere skabeloner.

Formålet med guiden er at nå en målgruppe, der tidligere bare 'ville gøre det selv' - på trods af den risiko, der almindeligvis følger med her.

For under halvdelen af en advokats timepris, har du som arbejdsgiver mulighed for at minimere risikoen for efterbetaling og krav om godtgørelse fra tidligere medarbejdere. Det kan de fleste se en god handel i.

Please follow and like us: