Pressemeddelelser

Øget fokus på digitale kompetencer i topledelsen

Det skal ikke misforstås – de seneste par år har allerede båret præg af en digital transformation i topledelsen. Det skal dog samtidig ikke underkendes, hvor kompleks formaliseringen af disse digitale strategier er, og hvor mange elementer der skal tages stilling til.

Faktum er, at bestyrelsen eller direktionen ikke altid har de digitale kompetencer til at formøble de digitale strategier. Faktisk er det kun 29 procent af de danske virksomheder der har omfattende digitale kompetencer topledelsen.

Det er altså ikke problematikker såsom ’min iPhone vil ikke tænde’, vi snakker om, men dybdegående og komplekse tekniske udfordringer, der med digitaliseringen hele tiden dukker op og derfor løbende skal tages hånd om.

Centralisering af den digitale styring

Hvor styringen af digitalindsatsen indtil nu har haft mange ejere i forskellige afdelinger i virksomheden, vil tendensen i 2017 være, at der kommer et øget fokus på at centralisere den digitale styring. Man har simpelthen erkendt, at investeringen bliver for lille og målene for vage, hvis der ikke kommer en fordybende involvering fra topledelsen.

Dette vil lette byrden fra dygtige medarbejdere, der i stedet for at kunne effektivisere deres nuværende arbejdsopgaver griber den digitale byrde. Dette sænker naturligvis deres produktivitet og fører til en ineffektiv arbejdsgang.

En tendens af nødvendighed

Denne tendens er modsat andre tendenser opstået af nødvendighed. Selvom danskhed vandt årets ord, burde det nok have været ’disruption’. Den ene industri efter den anden bliver nemlig udfordret af nye forretningsmodeller, der igen er udarbejdet på baggrund af nye teknologiske og digitale muligheder. Derfor bliver en øget fokus på digitale kompetencer i topledelsen endnu vigtigere fremtidigt.

 

 

Please follow and like us: